Psikolog Yazıları

Pozitif Çocuk Yetiştirmek

Çocukla iletişimde amaç sağlıklı bir kişilik oluşturmaktır. Kişiliğin temelleri ilk beş, altı yıl içinde atılır. Daha sonraki yıllarda bu temel üzerinde gelişme ve olgunlaşma olur. Çocuklarımızın davranış biçimi içinde bulunduğu yaşa özgün gelişmeye uygun olarak sürekli değişir. Çocukların gereksinimleri yaş…

Çocukla İletişimde Kullanılan Dil

Çocuğun güçlü bir sosyalleşmeye erişebilmesi için ebeveynlerin çocuğu ile sağlam bir iletişim kurması gereklidir. Çocuğun ilerlemesini, kişiliğini ve zekasını pozitif yönde etkileyen iletişim, son zamanlarda en esas ihtiyaçlardan birisi olmakla beraber, bireyin kendini var edebilmesi için gerekli iletişim becerilerine hakim…

Anne-Baba-Çocuk İletişimi

Çocuklarıyla ilgili olan babaların, okul öncesi çağdaki çocuklarında, anaokulu ya da kreşte daha az davranış problemi gözlemlenmiştir. Çocuklar; gelişim ve öğrenmelerinde yardım etmeyi bilen, onların bireysel gereksinimlerine duyarlı olan anne babalarla güvenli ve olumlu bağlantılar kurduklarında en iyi şekilde gelişir…